Rolą Państwa jest wspieranie innowacyjności i powstawania nowych sart-upów. Są to przedsięwzięcia wysoko ryzykowne. Wiele z nich kończy się fiaskiem. Pieniądze są bezpowrotnie marnotrawione, również publiczne pieniądze, ale to jedyna droga by podnieść konkurencyjność naszej gospodarki. Wojciech Przybylski mówił o roli jaką w tym procesie pełni kierowana przez niego instytucja. Zwrócił on także uwagę na społeczny wątek tworzenia nowych przedsięwzięć w Polsce. Bardzo duże znaczenie ma tutaj zaufanie. Wielu założycieli firm, które inkubują się w KPT, ma problem z prezentacją swojego pomysłu, gdyż uważają, że w ten sposób ich idea może zostać przez kogoś ukradziona. Z drugiej strony od pomysłu do wdrożenia jest daleka droga i to przede wszystkim zdolność realizacji wizji jest tym co decyduje o sukcesie danego projektu innowacyjnego.

  • Wojciech Przybylski – Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, posiada 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadania Przymierza Przedsiębiorców