TEMAT SPOTKANIA: Chrześcijaństwo zagrożeniem dla demokracji w Europie? Spotkanie z Jakubem Bałtroszewiczem.

Jakub Bałtroszewicz – Fundator i prezes zarządu Fundacji JEDEN Z NAS – jedynej polskiej organizacji pro-life mającej status lobbysty w instytucjach UE, która prowadzi również portal pro-life www.jedenznas.pl. Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US (www.oneofus.eu) zrzeszającej 39 organizacji z ponad 20 krajów Europy. W zarządzie Federacji zasiada m.in. z Markiem Jurkiem. Członek zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.