Dzisiejszym gościem naszego piątkowego spotkania przedsiębiorców był dr Marek Przychodzeń – absolwent i doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Założył firmę Eidos, w ramach której rozwinął działalność na polu outsourcingowym i tworzenia grup zakupowych energii elektrycznej i gazu oraz doradztwa.

Tematem prelekcji były relacje polsko-żydowskie, które nawiązywały bezpośrednio do projektu filmowego, który Marek współtworzył kilka miesięcy temu.

Podróż i tożsamość.

Marek pokazał nam fragmenty filmu, pokazującego zjazd rodziny żydowskiej, która przyjechała z całego świata, aby uczcić pamięć założycieli rodu, pochodzących z Warszawy.

Opowiedział nam o rozmowach, które przeprowadził z niektórymi członkami rodziny. Wspomniał o różnicach w nastawieniu do Polski, które odkrył podczas krótkich wywiadów z nestorami rodu oraz z najmłodszymi członkami rodziny.

Mówił o mocnym poczuciu żydowskiej tożsamości narodowej oraz bardzo mocnej więzi rodzinnej, która chociaż jest rozproszona po całym świecie od Ameryki Południowej przez Stany Zjednoczone po Europę, co dwa lata spotyka się, aby tę więź podtrzymywać.

Więcej o naszym gościu.

Marek Przychodzeń

Działam w Przymierzu Przedsiębiorców ponieważ spotykają się tu ludzie, którzy całkowicie oddolnie i dobrowolnie chcą tworzyć wspólnotę przedsiębiorców, w oparciu o więzy przyjaźni. W dobie anonimowości i atomizacji, możliwość dzielenia się doświadczeniami biznesowymi i poleceniami w gronie zaufanych i sprawdzonych ludzi jest nieoceniona. Szczególnie ważne są dla mnie czytania z Pisma Św. na dany piątek i dzielenie się przemyśleniami na ich temat z członkami Przymierza. Działanie w Przymierzu przynosi też wymierne korzyści w postaci możliwości pozyskania poszukiwanych przeze mnie kontaktów biznesowych do klientów końcowych.

Biznesowo jestem prezesem firmy EIDOS, która jest profesjonalną firmą outsourcingową zarządzającą gospodarką energetyczną w ponad 190-ciu przedsiębiorstwach w całej Polsce. Obsługujemy ponad 500 PPE, które dzięki nam są objęte stałym monitoringiem i kontrolą wszystkich parametrów dystrybucyjnych. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i technologii, generujemy naszym Klientom co roku istotne oszczędności finansowe, a przede wszystkim zaoszczędzamy olbrzymie ilości czasu niezbędne do profesjonalnego zarządzania energetyką, a także minimalizujemy ryzyko.