W trakcie śniadania Marcin Mądry opowiedział nam o „współczesnej młodzieży”, która wcale nie jest tak zła ani problematyczna, jak zwykło się uważać. Z zaprezentowanych wyników badań wynika obraz ogromnego potencjału naszej młodzieży, ale i ryzyka, które na nią czyha. Dowiedzieliśmy się m.in. jakie istnieją powiązania pomiędzy poszczególnymi zagrożeniami, jak można im przeciwdziałać i jaką rolę w życiu młodego człowieka pełnią jego bliscy.
Prelegent opowiedział nam także o organizowanych zajęciach dla młodzieży, szczególnie tych realizowanych w ramach Archipelagu Skarbów®.
Marcin Mądry – mąż Beaty, ojciec sześciorga dzieci, autor książek i audiobooków dla młodzieży, trener programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” oraz programów autorskich, właściciel firmy Sapientia Pracownia Profilaktyki, prezes Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri.

Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadania
Członkowie Przymierza Przedsiębiorców