Gość spotkania:

Aleksandra Kubik
Doświadczenie pracy z kilkudziesięcioma Zespołami pokazało, że organizacja nie będzie skuteczna bez solidnego Lidera i zaangażowanego Zespołu, bo niezależnie od branży zawsze pracujemy z ludźmi. Dlatego każdego dnia pomaga zespołom pracowniczym zwiększać zyski i rozwijać potencjał firmy poprzez usprawnianie komunikacji.

Na spotkaniu usłyszysz o tym:
– skąd biorą się nieporozumienia,
– dlaczego czasami warto słuchać swoich pracowników,
– jak mówić, aby zostać zrozumianym,
– jak słuchać, by ludzie chcieli mówić.

Agenda spotkania:

  • 7:00 – 7:15 – „przedsiębiorczy kwadrans studencki”, czyli czas na dotarcie i luźne rozmowy
  • 7:15 – 7:35 – czytanie dnia oraz refleksje własne
  • 7:35 – 8:00 – posiłek
  • 8:00 – 8:15 – sesja prezentacji
  • 8.15 – 9.00 – część tematyczna
  • 9:00 … – oficjalne zakończenie, w razie potrzeby dokończenie części tematycznej oraz luźne rozmowy dla chętnych

Cena uczestnictwa w śniadaniu:

  • 25 zł – dla osoby będącej członkiem Przymierza
  • 30 zł – dla osoby nie będącej członkiem Przymierza

Jak przygotować się do spotkania:

Najlepiej przygotować krótką, kilkudziesięcio – sekundową prezentację swojej osoby/firmy/projektu, w której zawrzeć można informacje na temat osób, z którymi mają Państwo możliwość podjęcia współpracy lub których w danym momencie “poszukują”.
Jesteśmy grupą otwartą na pomoc. Im bardziej uściślą Państwo swoje potrzeby, tym łatwiej będzie nam spróbować im sprostać.

Serdecznie zapraszamy
Członkowie Przymierza Przedsiębiorców