Michał Wilk w niezwykle ciekawy sposób przedstawił nam jak poszczególni ewangeliści próbowali naszkicować portret Jezusa za pomocą symboli i określonych technik literackich. Ponadto można się było dowiedzieć, jakie kluczowe znaczenie miało tłumaczenie biblii oraz jej rozpowszechnianie. Jako przykład p. Michał podał, że bardzo prawdopodobne jest, że podczas pierwszych prób powielania biblii kopista się pomylił myląc słowo „wielbłąd” z „liną okrętową”, w znanej wszystkim kwestii dotyczącej bogactwa i przejścia przez ucho igielne.

Michał Wilk:

  • Wykładowca w WSD Zakonu Pijarów i WSD Zakonu Redemptorystów oraz na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów.
  • Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy).
  • Projekty naukowe: Ancient Manuscripts (Boston); Società Internazionale della Retorica Biblica e Semitica (Rzym).
  • Projekt grantowy: „Gramatyka grecka. Wstęp do syntaksy. Tablice i multimedia” (finansowanie: Fundacja młodych naukowców przy Uniwersytecie w Heidelbergu).
  • Redaktor naczelny miesięcznika „Żywe Słowo”.
  • Założyciel i redaktor naczelny portalu „Orygenes+”.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadania
Członkowie Przymierza Przedsiębiorców