Marek Przychodzeń, EIDOS

, ,

Działam w Przymierzu Przedsiębiorców ponieważ spotykają się tu ludzie, którzy całkowicie oddolnie i dobrowolnie chcą tworzyć wspólnotę przedsiębiorców, w oparciu o więzy przyjaźni. W dobie anonimowości i atomizacji, możliwość dzielenia się doświadczeniami biznesowymi i poleceniami w gronie zaufanych i sprawdzonych ludzi jest nieoceniona. Szczególnie ważne są dla mnie czytania z Pisma Św. na dany piątek i dzielenie się przemyśleniami na ich temat z członkami Przymierza. Działanie w Przymierzu przynosi też wymierne korzyści w postaci możliwości pozyskania poszukiwanych przeze mnie kontaktów biznesowych do klientów końcowych.

Biznesowo jestem prezesem firmy EIDOS, która jest profesjonalną firmą outsourcingową zarządzającą gospodarką energetyczną w ponad 190-ciu przedsiębiorstwach w całej Polsce. Obsługujemy ponad 500 PPE, które dzięki nam są objęte stałym monitoringiem i kontrolą wszystkich parametrów dystrybucyjnych. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i technologii, generujemy naszym Klientom co roku istotne oszczędności finansowe, a przede wszystkim zaoszczędzamy olbrzymie ilości czasu niezbędne do profesjonalnego zarządzania energetyką, a także minimalizujemy ryzyko.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

23 maja 2017